Shakuni Video Songs

Shakuni Video Songs, Shakuni Video Songs, Free Shakuni Video Songs download, Shakuni Video Songs Free, Shakuni Free Video Songs, Shakuni, Shakuni Video Songs free donwload, Shakuni 2012 Video Songs, Shakuni Video Songs, Telugu Shakuni Song,Telugu Shakuni Video Songs, Free Telugu Shakuni Video Songs download, Telugu Shakuni Video Songs Free, Telugu Shakuni Free Video Songs, Telugu Shakuni, Telugu Shakuni Video Songs free donwload, Telugu Shakuni 2012 Video Songs, Telugu Shakuni Video Songs

Shakuni (2012) Video SongsCast & Crew :  Karthi Siva Kumar, Pranitha
Music : G V Prakash Kumar
Director : N Shankar Dayal
Producer : K E Gnanavel Raja
Banner : Studio Green


-= Track List =-

1. Rangu Bongaram
Artist(s) : Rahul Nambiar, Priya Himesh
 5. Paddade Pegguraa Maavayya
Artist(s) : Rahul Nambiar


No comments:

Post a Comment